Carl Brockelmann Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

k, alman şarkiyatçısı (Rostock 1868-Halle 1956).

Breslau Üniversitesi’nde doçent (1893), profesör (1900), Königsberg (1903), Halle (1910), Berlin (1922) ve Breslau (1923-1936) üniversitelerinde ordinaryüs profesör olarak görev aldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Halle Üniversitesi’nir. fahrî profesörüydü (1946). Semitistik alanında yetişen, özellikle Arapça üstüne çalışan Brockelmann, Samî dillerin karşılaştırmalı dilbilgisi geleneğini kurmuş, Süryanîce ve Arapça dilbilgisi yazmış, İslâm haiKları ve devletlerini incelemiş, Orta Asya türk halklarının dil, edebiyat ve folklorunu araştırmıştır. Divanü Lûgat-it-Türk’ün (Türk dilleri sözlüğü) yayımlanmasından (1917) sonra çalışmalarını Türkolojiye kaydıran Brockelmann, Divan’daki kelimeleri başka kaynaklarla karşılaştırarak alfabetik bir dizin hazırladı: Mitteltürkischer Wortschatz (Orta Türkçenin sözcük hâzinesi) (1928).