Cari açık Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Cari açık nedir? Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Cari açık üç kalemden oluşur. Birincisi uluslar arası mal ticareti yani ithalat ve ihracattırİkincisi hizmetler hesabı : turizm, sigortacılık, taşımacılık gibi hizmet ticaretinden oluşur. Üçüncüsü transferler hesabı denilebilir yurt dışında çalışan bizim işçilerimiz ve ülkemizde çalışan yabancı işçilerin yol açtığı döviz transferleridir. Bu kalemler ülkede ticaret, hizmetler ve transferler sonucu döviz giriş çıkışlarını gösterir. Sonuç olarak ülkeye gelen döviz ülkeden çıkan dövizden fazlaysa cari fazla tersi ise cari açık oluşur.