Çarhacı Nedir, Ne Demek, Tarihçesi, Görevi, Hakkında Bilgi

0
38

Çarhacı, Osmanlı Devleti’nde ordunun öncü kuvvetini teşkil eden hafif süvari birliklerinden biri.

Farsça “tekerlek” anlamındaki çarha kelimesine Türkçe +cı ekinin eklenme­siyle türetilmiştir. Ancak kelime ile bu işi yapanlar arasında doğrudan doğruya ne gibi bir münasebet olduğu bilinme­mektedir. Çarhacılar askerlerin en iyile­rinden seçilir ve genellikle keşif hizmet­lerinde kullanılırlardı. İlhanlı, Karakoyun-lu ve Akkoyunlular’da bu birliğe man-galay (mankalay) veya talîa denirdi. Mem-lükler’de ise öncü kuvvetlerine câliş ya­hut keşşaf adı verilirdi. Osmanlılar’da sayıları 4-5000 civarında olan bu atlılar, asıl ordunun 7-8 fersah önünden gider­ler ve çarhacıbaşı denilen bir kumanda­nın emri altında bulunurlardı. Orduda Moldavyalı, Ulah ve Tatar askerleri gibi yardımcı kuvvetler varsa bunlar çarha-cıların da önünde giderler ve etrafı ta­lan ederlerdi. Çarhacılann yaptığı tâlime çarha, savaşlarına çarha cengi, bu savaş­larda kullanılan topa da çarha topu adı verilirdi. XIX. yüzyılda da varlığını koruyan çarhacılar daha sonra ortadan kal­dırılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi