Tarihi Eserler

Canbolat Bey Türbesi Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Canbolat Bey Türbesi, Kıbrıs Magosa’da adanın fethi sırasında şehid düşen kumandanlardan birinin türbesi.

Kilis emîri olup önce Lefkoşe savaşla­rında bulunduktan sonra Magosa kuşat­masına katılan Canbolat Bey ve türbesi­ne dair fazla bilgi yoktur. Ancak Magosa kuşatması sırasında şehid düşen birçok Osmanlı kumandanından biri olduğu tah­min edilen Canbolat Bey hakkında ilgi çe­kici bir efsane anlatılır. Buna göre Canbolat Bey, şehre girişi engellemek üzere yapılmış ve üzerinde keskin bıçaklar olan çark denilen büyük bir tekerleğin dönü­şünü durdurmak için atıyla birlikte bu korkunç savunma silâhının üzerine atla­mıştır. Ancak yabancı kaynaklar böyle bir savunma aletinin varlığından bahsetmez­ler. Canbolat Bey’in kuşatmaya katılarak Magosa istihkâmları önünde şehid oldu­ğu ise bir gerçektir. Magosa Kalesi’nin güneydoğu ucunda olan Venediklilerin mühimmat deposunu koruyan büyük yu­varlak burç, 1571’de Türk topçularının şid­detle hücum ettikleri yer olmuştu. Top mermileriyle tahrip edilen bu burç fetih­ten sonra onarılarak içi bir türbeye dö­nüştürülmüş ve buraya Canbolat Bey’in kabri yapılmıştır.

Eski bir fotoğrafta etrafı demir par­maklıkla çevrili basit bir sanduka görül­mektedir. Kıbrıs Vakıflar Arşivi’nde bu türbe ile ilgili bir dosyanın bulunduğu M. Haşim Altan’ın yayınından öğrenilmek­tedir. Türbe 1968 yılında yeniden dü­zenlenerek müze haline getirilmiştir.

DİA