Çalışmak Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “çalışmak” ne demek?1. Bir şey oluşturmak ya da ortaya çıkarmak için emek harcamak; bir şeyi öğrenmek için emek vermek.

2. (makine ya da aygıtlar için) ışe yarar durumda olmak ya da işlemekte bulunmak; işi ya da görevi olmak. 3. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak; iş üzerinde bulunmak Cümle içinde kullanımı Onun resmi bir dairede yine mütercim olarak yevmiye ile çalıştığını biliyordum. – A. Ş. Hisar Çalışmak

kelimenin ingilizcesi: v. work, operate, function, endeavor, labor, practise, practice, start up, struggle, study