Cahit Zarifoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

ZARİFOĞLU, Cahit (1940 – 1987)

Türk, şair. İnsanın mutluluk ve adalet arayışlarını, özlemlerini İslamcı görüşe bağlı kalarak yansıtmıştır.

Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimini Maraş Lisesi’ nde yaptı. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne devam etti.

Edebiyat yaşamına lisede öğrenciyken başladı. İlk şiir ve öykü denemelerini Maraş’ın yerel gazetelerinde yayımladı. 1962’de Maraş’ta, Açı. adında bir sanat dergisi çıkardı. 1966-1972 arasında çeşitli dergilerde yayımladığı şiirleriyle tanındı. 1976’dan sonra Mavera ve Edebiyat dergilerinin sürekli yazarları arasında yer aldı.

İlk şiirlerinde İkinci Yeni akımının etkileri görülür. İkinci kitabı Yedi Güzel Adam’da Anadolu insanını dinsel inançları ve yaşamı içinde ele alıp değerlendirerek onların yaşam serüvenini, sıkıntılarını, acılarını, umutlarını ve sevgilerini yansıtmıştır. Menziller’de ise, İslamcı düşüncenin insan sevgisini, toplumsal mutluluk görüşünü şiirleştirmiştir. Toplumsal adalet ve mutluluk özlemi temasının, şiirinde başlıca öğe olduğu görülür.

Mistik bir dünya görüşüne bağlı kalarak yazdığı şiirlerinde “madde ve ruh çatışması ile, Batı diktasına karşı Doğu ezilmişliği”ni işlemiştir. Yer yer gerçeküstücü öğelerle söyleyişini etkili kılmaya çalışmıştır. Şiirini eski şiirin kalıplarından yararlanarak zenginleştirmiştir. Bağlandığı görüşün duygu ve düşüncelerini dile getirebileceği, özel bir imge ve simge evreni kurmayı başarmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Şiir: İşaret Çocukları, 1967; Yedi Güzel Adam, 1973; Menziller, 1977. Öykü: İns, 1974. Günlük: Yaşamak, 1980. Çocuk Romanı: Ağaçkakanlar, 1983.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi