Cahit Atay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Cahit Atay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1925) Türk oyun yazarı. Köy ve küçük kasaba sorunlarını ele alan oyunlar yazdı. Çorum’da doğdu. Öğrenimini tamamlayamadan liseden ayrıldı. Çok gençken başladığı tiyatro oyun­culuğunu yirmi beş yaşına değin sürdürdü, köy öğretmenliği, demiryolculuk, meteoroloji memurluğu gibi işlerde çalıştı. Ankara’daki desinatörlük görevin­den emekli olunca İzmir’e yerleşti.

Cahit Atay tiyatroya çeşitli halkevlerindeki oyunlarda sahneye çıkarak başladı. Daha sonra arkadaş­larıyla kurduğu bir gezginci tiyatroda çalıştı. Ankara Radyosu için yazdığı radyo oyunlarıyla oyun yazarlı­ğına başladı. Oynanan ilk oyunu kendi kurdukları Yurt Tiyatrosu adlı toplulukça sahnelenen Bu Şapka Kimin, Yaşasın Garsonluk’tur. Devlet Tiyatroları’nda 1959’da oynanan Pervaneler ve 1961 ’de sahnelenen Pusuda adlı oyunlarıyla yazarlığını kabul ettirdi. Oyunlarında genellikle köy ve küçük kent insanlarını konu aldı, ağa baskısı, kan davası, köy kadınlarının sorunları gibi konuları işledi. Orta Anadolu insanının yaşamak zorunda bırakıldığı koşullan, ezilmesini, sömürülmesini toplumsal taşlama şeklinde, zorlamasız bir mizahla oyunlaştırdı. Özellikle güçlü, başkaldıran, halkın sağduyusunu simgeleyen kadın kahra­manlar yarattı.

Cahit Atay köy ve köylülük sorunlarını işlerken, değindiği konuları genel bir halkçılık çerçevesi içinde ele aldı. Çözümleri eğitim, halkı sevmek, haksızlıkla­ra karşı çıkmak gibi üstyapı kurumlarında ve ahlaki değerlerde aradı. Öğretmen, kaymakam gibi köyle ilişkide olan aydınlara önemli görevler yükledi. 1960’larda yaygınlık kazanan köy edebiyatı hareketi­nin tiyatrodaki temsilcisi oldu.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983