Cahit Arf Kimdir, Biyografisi, Hakkında Bilgi

27

Cahit ARF Matematik bilgini (Selanik 1910 – 26 Aralık 1997, İstanbul).

Kastamonu’daki ilk ve ortaöğrenimden sonra bir süre Adana ve İzmir liselerine devam etti, Paris’te Saint-Louis Lisesi’ni ve Ecole Normale Superieure’ü bitirdi. Sorbonne’dan analiz ve genel mekanik sertifikalarını, Paris Üniversitesi’nden diplomasını alınca yurda dönmüş, Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yapmağa başlamıştı (1932).

1936’dan 1939’a kadar Göttingen Üniversitesi’nde Prof. Helmuth Hass’ın yanında cebir doktorası yapan Cahit Arf, ayrık değerlendirilmiş mükemmel cisimlerin salt dallandırılmış genişlemelerini konu alan bu doktora teziyle cebire yeni invariyantlar getiriyordu. 1942’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin matematiksel mekanik ve yüksek geometri doçentliğine atandı, bir yıl sonra profesör oldu. Bu arada, kuvadratik formlar teorisinin iki temel problemini ele alan iki inceleme yayımlamıştı; iki karakteristikli cisimlerin kuvadratik formlarına ilişkin ilk incelemesinde (1941), bir form verildiğine göre, denk formlar sisteminin bir invariyantlar sistemi yardımıyle karakterize edilmesini araştırmış ve bu problemin kesin çözümünü yaparak matematik dünyasına bundan böyle Arf invariyantları ve Arf uzayı deyimlerinin yerleşmesine yol açan yeni kavramlar getirmişti. Çok üslü cisimlerde kuvadratik formların aritmetik eşitliğini konu alan ikinci incelemesinde (1944), denk formlar sınıflarının aritmetik açısından karakterize edilmesini araştırdı.

1944’te ek görev olarak Yüksek Mühendis Mektebi (bugünkü Teknik Üniversite)
Prof. Dr. Cahit Arf matematik doçentliğine atanan Cahit Arf 1947’ye kadar bu görevini sürdürdü, fakat üniversite öğretim üyelerinin iki yerde görev alamayacağına ilişkin kanun yürürlüğe girince İstanbul Üniversitesi’nde kalmayı tercih etti. 1950’de, Maryland Ü-niversitesi’nin Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nde ders vermek üzere Amerika’ya gitti, dönüşünde Prof. Kerim Erim’den boşalan Matematik Enstitüsü direktörlüğüne getirildi (1953).

1962  yılında emekli olunca önce Robert College’de, sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde görev aldı. Bugün de aynı görevini sürdüren Cahit Arf, bir ara Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun bilim kurulu başkanlığını da yapmıştı. İnceleme kitaplarında determinantların yeni tanımını veren, tüm sürekli ve çizgisel bir operatörün öz değerlerini belirleyen Rayleigh-Ritz-Weinstein metodunu, tüm sürekli olmayan sonsuz bir uzayın operatörüne de uygulayan, Green formüllerini genişleterek süperbolik tipten kısmi diferansiyel denklemleri çözen, sabit gerilmeli serbest sınırları olan düzlem ve esnek bir ortamın denge durumlarını inceleyen Cahit Arf, 1947’de yayımladığı Cebir dersleri adlı kitabında da modern cebir, cisim, halka ve grup kavramlarını, Galois teorisini açıklar.