Ana Sayfa Felsefe Yazıları ÇAĞDAŞ BİLİMDE DİYALEKTİK

ÇAĞDAŞ BİLİMDE DİYALEKTİK

0

ÇAĞDAŞ BİLİMDE DİYALEKTİK
MANEVİ BİLİMLERDE
Bu bilimin temelinde psikoloji vardır. Burada eleştiride bulunan bizzat
nesnenin kendisidir. Bir kişi hem hakim hem de savcı olamaz. Özne işin
içine girdiğinde nesnellikten söz etmek çok zor olur. Buna en çarpıcı
örneği gazete haberlerinden verebiliriz. Aynı olayı iki farklı düşünceye
sahip yazarlardan dinlediğimizde sanki farklı bir olayın aktarıldığı kanısına
kapılırız.
FİZİKSEL BİLİMLERDE
Bu gün gelinen nokta ile bundan birkaç yüzyıl önceki ulaşılan hedefler
bakımından çok fark vardır. Fiziki bilimlerde diyalektiği belli yerlere
oturtmak pek mümkün değildir. Eski insanların herhangi bir ölçüm araçları
olmadan ortaya koydukları kanunlar elbette bugün geçerli olamaz.
MATEMATİKTE
Matematikte diğer bilimlere nispeten bazı şeyler oturmuştur.
Matematikte eski kazanılan bilgiler değerlerini hala korumaktadırlar.
Matematiğin inceleme alanı akıl ile ispat edilebilecek şeylerdir. İnsandan
insana değişmez.