Tarihi Eserler

Cadyanda Kadyanda (Tarihi Eserler ve Antik Kentler)

Cadyanda-Kadyanda (Üzümlü)

Lykia dilinde “Kadawanti” olarak bilinen Kadyanda fazla önemi olmayan bir şehir olup yazıtlarından en erken M.Ö. V. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak geniş alanı kaplayan kalıntılar şehrin Roma İmparatorluğu dönemindeki ihtişamını göstermesi bakımından ilginçtir.

Kadyanda Tiyatrosu

Surların yanından Kadyanda’nın tiyatrosuna ulaşılır. Akropolün güney yamacına yaslanmış tiyatro yıkılmasına rağmen eski görkemini yansıtır şekildedir.

Harabeden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir dönemecin yanında, bir çukurun karşısından orman içine doğru 150 metre kadar yüründüğünde büyük kaya bloklarına oyulmuş ev tipi mezarlara rastlanır.

Bu sayfanın hazırlanmasında İlhan AKŞİT’in “Işık Ülkesi LYKİA” kitabından yararlanılmıştır.