Büyük İskender Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

İSKENDER [Büyük] (İÖ 356-323) Makedonya kralı. Makedonya’dan Hindistan’a dek uzanan bir alanda egemenlik kurmuş ve Helenizm Dönemi’ni başlatmıştır.

Makedonya’da Pella’da doğdu, Babil’de öldü. Makedonya Kralı II. Fiiip’in oğludur. İyi bir öğrenim gören İskender, İÖ 343-340 arasında Aristoteles’ten felsefe, siyaset ve sanat dersleri aldı. İlk kez 16 yaşındayken, babası II.Filip’in Bizantion (İstanbul) seferi sırasında, kral naipliği yaparak yönetime katıldı ve Trak kabilelerine karşı başarılı savaşlar yaptı.

Amacı İÖ 434-431 arasındaki Peioponnes Savaşı’ndan bu yana birlik sağlayamayan Yunan kentlerini Makedonya’nın egemenliği altında birleştirmek ve İÖ 480’deki Pers istilasına karşı bir öç seferi düzenlemek olan II.Filip, İÖ 338’de Yunan kentleri arasındaki dini bir uyuşmazlığa karışınca, Atina ve Tebai kentleri II.Filip’e savaş açtılar. Haironeia’da yapılan savaşta, o sırada 18 yaşında olan İskender büyük yararlılıklar gösterdi. Savaşın kazanılmasından sonra II.Filip’in Korint’te topladığı kongrede Helen Birliği kuruldu.

II.Filip’in İÖ 336’da Aigai’de öldürülmesi üzerine, ordu tarafından kral ilan edilen İskender’in gençliğinden yararlanmak isteyen Demosthenes önderliğindeki Atinalılar, Helen Birliği’ni bozmak ve bağımsızlıklarına kavuşmak amacıyla harekete geçtiler, Zaman kaybetmeksizin Yunanistan’a giren İskender, Tesalya Birliği’nin başkanı seçildikten sonra Korint’te topladığı Helen Birliği Sinhedrionu’nda, bu birliğin başkanı ve Persler’e karşı yapılacak seferin başkomutanı seçildi. Böylece Yunanistan’da II.Filip döneminde başlayan Makedonya egemenliği, İskender tarafından da sürdürülmüş oluyordu.

İskender, Pers seferi öncesinde Balkanlar’daki egemenliğini güçlendirmek üzere İÖ 335’te Trak kabilelerine karşı yeni bir sefer düzenledi. İskender’in öldüğü söylentisinin yayılması üzerine, Tebaililer ve Atinalılar Pers Kralı III.Darius’un parasal desteğiyle yeniden ayaklandılar. İskender İÖ 335’te Yunanistan’a girdikten sonra, şair Pindaros’un evi dışındaki tüm Tebai kentini yakıp yıkınca Atina kenti de teslim oldu.