Buvat Gazvesi Tarihi, Nedenleri, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber’in ilk gazvelerinden biri.

Buvât Medine’nin yaklaşık 80 km. ku­zeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mek­ke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak ve böylece Kureyş’e ekonomik açı­dan ağır bir darbe indirmek istiyordu. Ancak bunu gerçekleştirmek için iş bir­liği yapmak zorunda olduğu kabilelerin can ve mal güvenliklerini Kureyş tehdi­dine karşı garanti etmesi gerekiyordu. Bu sebeple Hz. Peygamber, Ümeyye b. Halef el-Cumahî emrindeki 100 kişilik bir muhafız birliğinin himayesinde 2500 deveden oluşan Kureyş kervanının Buvât’tan geçeceğini haber alınca, Sa’d b. Muâz’i Medine’de yerine vekil bı­rakıp 200 kişilik bir kuvvetle ikinci yılın rebîülevvel ayında yola çıktı. Sefer sırasında Resûluilah’ın beyaz san­cağını Sa’d b. Ebü Vakkâs taşıdı. Ker­van bölgeden daha önce geçmiş olduğu için müslümanlar düşmanla karşılaşma­dan Medine’ye döndüler.

Diyanet İslam Ansiklopedisi