Buimrao Ramji Ambedkar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Buimrao Ramji Ambedkar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1893-1956) Hintli siyaset adamı. Kastlar arasında eşitlik sağlanması için mücadele et­miştir. Mahya Pradeş’te doğdu, Yeni Delhi’de öldü. Alt kastdan gelen çok yoksul bir Mahar ailesinin oğluy­du. Babası Hint ordusunda subaydı. Kazandığı ABD bursuyla ABD, İngiliz ve Alman üniversitelerinde öğrenim gördü. Columbia Üniversitesindeyken, fel­sefe bölümü öğretim üyesi olan John Dewey’den etkilendi. Sosyal reformlar konusundaki görüşleri güçlendi. Hindistan’a döndükten sonra bir süre devlet memuru olarak çalışmayı denedi; ama üst kastlardan gelen meslektaşlarıyla uyum sağlayamayınca bu işin­den ayrıldı; öğretmenlik yapmaya başladı. Kısa za­manda Maharlar arasında önder olarak tanınmaya başladı. Tüm kastlar için özgürlük ve eşit haklar öneriyordu. 1924’te Ezilen Sınıflar Enstitüsü adıy­la alt kastların ekonomik gelişmesine ve eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir örgüt kurdu. 1930-1932 arasında Londra’da Hindistan’ın siya­si geleceğinin görüşülmesi amacıyla toplanan Yuvar­lak Masa Konferanslarına katıldı. Görüşmelerde alt kastların anayasal haklarının savunuculuğunu yaptı. 1935’te yeni yasal düzenlemeler getiren Hindistan Hükümeti Yasası’nın (Goverment of India Act) ilanından sonra Maharlar’ı birleştirmek amacıyla kon­feranslar düzenlemeye, gazeteler çıkarmaya başladı. 1942’de Hindistan’ın alt kastlarından altmış mil­yon paryanın temsilcisi olarak yasama meclisine üye seçildi. Maharlar’ın ve öteki alt kastların sosyal durumlarının düzeltilmesi ve onlara iş olanakları sağlanması için çalıştı. 1947-1951 arasında Hindistan hükümetinde adalet bakanı olarak görev yaptı. Hin­distan anayasasının hazırlanmasına önemli katkıları oldu. Kastlar arası ayrım gözeten maddelerin anaya­saya girmemesi için çaba gösterdi ve büyük ölçüde başarılı oldu. 1951’de hükümetteki etkinliğinin çok az olması nedeniyle görevinden istifa etti.

Ambedkar, paryalar lehine sağlanan kazançların çok sınırlı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle, ılımlı yöntemlerden yana olan Gandi ile aralarında görüş ayrılıkları çıktı. Gandi Ambedkar’ın taleplerini fazla militan buluyor, onun paryaları siyasal alanda hareke­te geçirmek istemesini eleştiriyordu. 1956’da kast ayrımına dayanan Hindu dinini reddederek Budist oldu. Bir tür protesto niteliği de taşıyan bu kararın­dan sonra yüzbinlerce parya onu izleyerek Budizm’i kabul etti.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983