Boyd Henry Bode Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

BODE, Boyd Henry (1873-1953)

Amerikalı eğitimci. Deneyci ve İlerici Eğitim akımının temsilcilerindendir.

Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Bode’un yetkin bir eğitimci olarak tanındığı dönemlerde Pestalozzi, Froebel, Herbart gibi eğitimciler, klasik eğitim sisteminin geçersizliğini öne sürüyorlardı. Okullarda, yaşayarak öğrenme ve öğrencinin aktif katılımı eğitsel önem kazanmaktaydı. Tanınmış eğitimci Devrey’in etkisiyle bu düşünceler dünyanın çeşitli ülkelerine ve bu arada Türkiye’ye de yansımıştı.

Bode,Deneyci vellerici Eğitim akımının temsilcilerinin klasik eğitim yöntemlerini tamamen reddetmekle, klasik eğitimi savunanlar kadar tutucu bir tavır içinde olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca, yaparak, yaşayarak öğrenmede her deneyimin mutlaka eğitsel bir değer taşımadığını, deneyciliğin bir nitelik sorunu olduğunu vurgulamıştır. Bu alandaki eleştirilerini Progressive Education at Crossroads (“ilerici Eğitim Dönüm Noktasında”) adlı kitabında toplayan Bode, Conflicting Psychologies of Learning (“Öğrenimin Çelişik Psikolojileri”) adlı kitabında da, çocuğun düşünsel gelişme evreleriyle eğitim programları arasında uyum bulunması ve programların, sınıfı oluşturan çocuklardaki bireysel öğrenim yapılarına göre esnekliğe sahip olması gerektiğini savunmuştur.

Bode’un eğitim felsefesi açısından özellik gösteren yönü ise eğitim sistemini, toplumdaki demokratik yapının bir parçası olarak görmesidir. Bode’a göre eğer demokratik yaşam biçimi toplum için bir model ise, bu model aynen okulun örgütlenmesi ve yönetiminde de yansımalıdır. Okulda bireysel özgürlüğü duyup yaşamayan öğrenciden, topluma eğitilmiş yurttaş olarak katıldığında, bireysel özgürlüğü ve demokrasiyi özümlemiş bir insan gibi davranması beklenemez.

Bode gibi eğitimci, düşünür ve yazarların, eleştirmekle beraber, savunuculuğunu da yaptığı Deneyci ve İlerici Eğitim akımı başlıca iki yönden eleştirilmiştir. Bunlardan biri, akımın Amerika için yeterince ulusal olmamasıdır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Senatör McCarthy’nin sol ve demokratik düşünce ve eylemlere karşı başlattığı baskıcı politikanın da etkisiyle, bu eğitsel akımlar frenlenmiştir. İkinci eleştiri ise, bilgi ve kültür birikimini tartışmadan aktarmaktan ibaret olan klasik eğitim sistemine göre bu akımların öğrenciyi bilgisiz bıraktığı yönünde olmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Fundamentals of Education, 1922, (“Eğitimin Temelleri”); Democracy as a Way of Life, 1937, (“Bir Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi”); Progressive Education at Crossroad, 1938, (“İlerici Eğitim Dönüm Noktasında”) How Do We Learn, 1940, (“Nasıl Öğreniyoruz”); Conflicting Psychologies of Learning, (“Öğrenimin Çelişik Psikolojileri”).

•    KAYNAKLAR: J.S. Brubacher, A Fiistory of the Prob-lems of Education, 1966; F.R. Butts, A Cultural Hıstory of Education, 1947.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikCinani Kimdir, Hayatı, Eserleri,
Sonraki İçerikAbdülmelik bin Muhammed el-Mehdi Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi