Bonifacius Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

14

BONIFACIUS (680-755)

Germen din yayıcısı. Germen ve Frank kiliselerinin yeniden düzenlenmesi için çalışmıştır.

Eski Wessex krallığına bağlı Kirton’da doğdu, Dokkum’da öldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Kiliseler tarihinde ermiş (aziz) olarak nitelenir. Gerçek adının Winfrid olduğu, sonradan Latince “iyi işler gören” anlamında “Bonifacius” adını aldığı söylenir.

Bonifacius, Hıristiyanlık’ın bölünmeye, kiliselerin ayrılmaya başladığı dönemlerde, birleştirici, uzlaştırıcı bir yol tutarak, o çağın Avrupa ulusları arasında, özellikle kiliselerle krallıkları barıştırma konusunda etkili olmuş, bu çalışmaları nedeniyle ermiş (aziz) sanını almıştır. Frank kilisesinin yeniden kuruluşunda, Germanya’da Hıristiyanlık’m yayılmasında önemli çalışmaları vardır. Bonifacius’un çalışmaları ve Kari Martel’in yardımlarıyla Thüringen, Hessen illerinde yeni kiliseler kuruldu. Bu başarısı yüzünden Roma’da piskoposluğa yükseltildi (722), bir süre sonra başpiskopos oldu (731). Bonifacius, Papa, Kral Karlmann ve Kral Pepin ile anlaştı, Frank kilisesinin yeniden düzenlenmesini sağladı, kilisenin el konan bütün mallarını geri almayı başardı. Bir süre sonra, yeniden, Friesland’daki görevinin başına döndü, Hıristiyan inançlarına karşı çıkanlar (Paganlar) ayaklanınca öldürüldü.

Bonifacius, Hıristiyanlık’ın doğuş yıllarındaki görüşlerine dönmenin, kilise ile ulus yönetiminin kilise yararına birleşmeleri gereğinin savunucusu olarak, yaşadığı çağda ün kazandı. Özellikle, o çağda eski inançlarını sürdüren toplulukların (Paganlar’ın) Hıristiyanlaştırılmaları görüşünü ortaya attı. Bu işin baskıyla değil, Incil’in öngördüğü barışla, inandırma yoluyla başarılması gereğini savundu. Bu düşüncesi yüzünden öldürülünce “aziz”ler arasına alındı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi