Biyoloji Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

22

Biyoloji felsefesi, biyoloji ve biyomedikal bilimlerdeki epistemolojik, metafizik ve etik konularla ilgilenen bir felsefe biliminin bir alt alanıdır. Bilim filozofları ve filozoflar genellikle biyolojiyle (örneğin Aristo, Descartes ve hatta Kant) ilgiliyse de, biyoloji felsefesi yalnızca 1960’larda ve 1970’lerde bağımsız bir felsefe alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bilim filozofları biyolojiye, 1930 ve 1940’larda Neodarwinizm’in yükselişinden 1953’te genetik mühendisliğindeki daha yeni gelişmelere DNA’nın yapısının keşfedilmesine dek, artan oranda dikkat etmeye başladılar. Diğer önemli fikirler, tüm yaşam süreçlerinin biyokimyasal reaksiyonlara indirgenmesini ve psikolojinin daha geniş bir sinirbilime dahil edilmesini içerir.