Biyografi Nedir Ne Demektir Tanımı, Özellikleri, Nasıl Yazılır

26

Sözlük anlamı “hayat çizgisi” demek olan biyogrcf ünlü kişilerin “yazar, devlet adamı, sanatçı vb.” yaşamını anlatan yazılardır. Yaşamları gelecek kuşaklara örnek olacak kişilerin başarılarını, önemli buluşlarını, eserlerini yaratırken, geçirdikleri psiko-sosyal değişimleri açıklayan bu çeşit yazılar, ilgiyle okunmaktadır.

Eski edebiyatımızda Tercüme-i Hal adı altında kaleme alınan biyografilerin ilk örnekleri, Divan edebiyatın da Şuara Tezkireleri ile verilmiştir. Çağatay edebiyatının ünlü yazarı Ali Şir Nevaî, Türk edebiyatında ilk biyografiyi yazmıştır.

Biyografi yazarları, görüşlerinde ve yargılarında tarafsız olmalıdır. Hayatı yazılan kişi ve yaşadığı çevre üzerinde geniş ve köklü gözlemler, araştırmalar yapılmalıdır.

Biyografilerde şu noktalar üzerinde durulmalıdır: