Birleşik kelime Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

0
34

Birleşik kelime nedir? Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kayması dolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmış iki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (