Birinci Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

16

 

>

 

29 Eylül 1928 :Bulgaristan , Neuilly

30 Ekim 1918 :Osmanlı Devleti , Mondros

3 Kasım 1918: Avusturya-Macaristan , Saint-Germain

11 KAsım 1918: Almanya , Versailles

İlgili konular:

  1. Birinci Meşrutiyet Nedir?
  2. Tevarih-i Ali-i Osman Nedir?
  3. Çiftbozan Nedir?
  4. Kurtuluş Savaşı Sırasında İstanbul Basını