Bir İç Göç Olayı Samsun’da Tokatlılar

33

Halil
İbrahim Zeybek, Ali Uzun, Cevdet Yılmaz, Muhammet Bahadır, Hasan Dinçer, İlter
Kutlu Hatipoğlu –
Bir İç Göç Olayı Samsun’da Tokatlılar

…ülkemizde kırdan kente göçler özellikle
1950’li yıllarda hızlanmış olup, günümüzde de devam etmektedir.

Türkiye’de göç etme nedenine göre göç eden
nüfus oranları içerisinde en yüksek payı hanedeki fertlerden birine bağımlı
gerçekleşen göçler oluşturmaktadır (% 41,5). İkinci sırada eğitim amaçlı gerçekleşen
göçler (% 22,6), üçüncü sırada ise tayin/iş değişikliği yoluyla gerçekleşen
göçler oluşturmaktadır (s. 859).

Samsun ili konumu ve yerleşmeye uygun fiziki
coğrafya özellikleri, ekonomik coğrafya özellikleri gibi temel sebeplere bağlı
olarak ilk çağlardan beri önemli yerleşme alanlarından ve göç yollarından biri görevi
görmüştür. Günümüzde de bu göçler gerek iç göç-dış göç olayları gerekse de
mevsimlik göçler, zorunlu göçler gibi çeşitli türleriyle devam etmektedir (s.
861).

2000 yılı verilerine göre de Samsun’dan göç
edenlerin en fazla tercih ettikleri iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir,
Bursa, Kocaeli, Antalya ve Muğla olmuştur.

1975’ten bu yana olan süreç dikkate
alındığında 2011-2012 dönemi hariç Tokat ilinin verdiği göç aldığı göçten hep
fazla olmuştur (Tablo 8). İlden olan bu göç, daha çok diğer yörelerimiz gibi
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere olmuştur. Bu iller dışında,
Samsun Tokatlıların en fazla göç ettikleri iller arasında yer almaktadır (s.
864).

Zeybek, Halil İbrahim ve Uzun, Ali ve Yılmaz,
Cevdet ve Bahadır, Muhammet ve Dinçer, Hasan ve Hatipoğlu, İlter Kutlu. (2017),
Bir İç Göç Olayı Samsun’da Tokatlılar,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman
Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 859-876), Samsun