Binbaşı Halis Bey – Çanakkale Raporu

31

Binbaşı
Halis Bey – Çanakkale Raporu

25.04.1915

Düşmanın Arıburnu’na bir miktar asker
çıkardığı rapor ediliyor.

Binbaşı Halis Bey, cephede yaralandığı
halde moralleri bozulmasın diye bunu sıhhiye çavuşundan saklı tutan biridir
(şimdilerde cephe bir yana eğitim alanındayken dahi gün sayan askerlerimiz
var).

Düşmanın Çanakkale’ye asker çıkarmak
hazırlığında olduğunu anlayan Halis Bey, İngilizlerin çıkartma yapacakları yere
bir şamandıra işareti bıraktıklarını bunu oradan alarak bizim makineli
tüfeklerimizi mevzilediğimiz yerin karşısına koymamızı söyledi.

Düşman bizim karşımızdaki kumsala çıkartma
harekâtına başladı.

İlk çıkartmada gelen Anzakların hepsi imha
olmuş, denize dökülmüştü… (s. 12)

Halis Bey’in bir ismi daha vardı (Kör
Halis) Balkan Harbinde ayağından vurulduktan sonra gözüne isabet eden bir
şarapnel parçasının onda bıraktığı izin ismidir.

Halis Bey, Anafartalar Grubundaki 27. Alay
kumandanlığı yapmıştır.

Harpten sonra Ziya Gökalp’in çıkardığı
Küçük Mecmua’da tarihi makaleler yazmıştır.

1925-1933 yılları arasında Uşak
belediyesinde belediye mühendisi olarak görev yapmıştır.

Tercüme faaliyetlerinde bulunmuş ancak
çalışmaları, ömrü vefa etmediği için yarım kalmıştır.

Kabri, Uşak ilinin Bozkırlı
mezarlığındadır.

31.05.1914

Fırkamız, seferberlik emrini almıştır.

Ordu ve millet için, ölüm geride kurtuluş
ve mutluluk ileridedir.

Askerlikte dayanma, başarının esasıdır. (s.
72)

Kitap sıradan bir anı kitabı değil; Binbaşı
Halis Bey (Ataksor) Anafartalar bölgesinde, kumanda ettiği birliğiyle birlikte
çarpışmaların her detayını rapor ettiği defterlerinden teşkil edilmiş bir
kitaptır bu. Dolayısıyla kitapta daha çok, teknik detaylar dikkat çekiyor
(düşman birliklerinin hareketleri, çatışmalarda kullanılan mühimmat, çatışma
zayiatı vs. tüm detaylara yer veriliyor).

Arma Yayınları

1975