Bilinçaltı Mesaj Gönderme Teknikleri ve Bilinçaltı Mesajların Topluma Etkileri

145

Yağmur Küçükbezirci – Bilinçaltı Mesaj Gönderme Teknikleri Ve Bilinçaltı Mesajların
Topluma Etkileri

Bilinç (…) farkında olma faaliyetleridir.

Bilinçaltı zihni beynimizin kara kutusuna
benzetebiliriz…

Çalışmamızın amacı bilinçaltına gönderilen
olumsuz mesajların hangi kanal ve teknikler ile gönderildiğini tespit edip, bu
olumsuzlukları bireysel ve kurumsal olarak önleyebilmenin ya da en alt düzeye
indirmenin yollarını aramaktır.

Bilinç

…bu kavramın kökeni Latince con (birlikte)
ve scire (bilmek) kelimelerinden gelmektedir.

…bilinç bir şeyi başka bir şeyle veya şeylerle
birlikte bilmek anlamındadır.

Bilinçaltı zihin iyi ya da kötü her tohumu
kabul eden toprak gibidir.

…eğer siz bilinçli olarak yanlış olmasına
rağmen bir şeyi doğru olarak kabul ediyorsanız, bilinçaltı zihniniz onu doğru
olarak kabul edecek ve baştan böyle bir kabullenme olduğu için de takip
edilmesi gereken sonuçlara gidecektir.

Bilinçaltı zihin baskın olarak imgeler ve
hislerle iletişim kurar.

İnsanoğlunun yüzyıllar boyunca kelimeler aracılığı
ile düşündüğü varsayılmasına rağmen günümüzde imgeler ve onların yarattığı
çağrışımlar ile düşündüğü açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Alçak Ses Yayma Tayfı

…insanın öfke, Şiddet, acı kaygı, korku, kin
vb. tüm duygularının bilgisayarlarla belirlenip EEG sinyalleri içinde, ilgili
frekans ve genişlikleri ölçülerek, teknik çalışmalardan sonra başka
bilgisayarlara aktarılıp, başka insanların zihninde de aynı duyguları oluşturması
sağlanabiliyor.

Alçak Ses Yayma Tayfı olarak adlandırılan
proje Amerika’n
ın Irak’ta yapmış olduğu Çöl Fırtınası Harekâtında kullanılmış
ve Irak halkının bilinçaltına direnmelerinin fayda sağlamayacağı yerleştirilmiş
ve istenilen amaca ulaşmakta bu yöntemle de destek olunmuştur (Victorian, A, Beyin
Kontrolü – İnsan Davranışının Manipülasyonu, Timaş Yayınları, 2001).

25. kare

Bütün algılarımızda bir şekil ve zemin
vardır. Dikkatin yoğunlaştığı nesne şekil, diğer yüzey ise zemindir dolayısı
ile şekil ve zemin mutlak kavramlar değildir, dikkatin yoğunlaştığı noktaya
göre şekil ve zemin değişebilir.

Nesneler sadece bir zemine karşı değil aynı
zamanda bu nesneler bir araya getirilip gruplanarak da görülebilir.

Gestalt psikologlarının belirttiği
belirleyiciler:

Tamamlama, devamlılık ve yakınlık ilkeleri…

FMRI cihazı ile yapılan beyin tarama araştırmalarında
deney gruplarına bir insanın doğumundan ölümüne kadar olan değişik fotoğraf
kareleri gösteriliyor, en fazla zihinsel tepkinin ise doğum ve ölüm olaylarına
verildiği görülüyor.

Bilinçaltı mesajlarda cinsellik özelikle
vurgulanan öğelerden birisidir

Bilgisayar oyunlarında ise sıkça bulunan
öldürme eylemi ve bu eylemin karşılığındaki ödüllendirmenin puan kazanmak
olması, bu tür oyunlarda çocukları ya da gençleri daha çok adam öldürmeye
yönlendirmektedir. Aynı zamanda bilgisayar oyunlarında dost ya da düşman taraf
olarak gösterilen kişilerin kıyafetlerine, kaldıkları mekânlara ya da
çevrelerine istenilen milli ve dini simgeler konularak, bu oyunu oynayanların
bilinçaltlarına hangi tarafın iyi ya da kötü olduğu algısı ya da hangi tarafta
yer almaları gerektiği yerleştirilebilmektedir.

Yağmur Küçükbezirci – Bilinçaltı Mesaj
Gönderme Teknikleri Ve Bilinçaltı Mesajların Topluma Etkileri

Turkish Studies, Cilt 8, Sayı 9 (s.
1879-1894), 2013