Sosyoloji Tarihi

BİLİMSEL YÖNTEM

 
Bir düşünün; eğer her sorunuzun cevabını alabilecek olsaydınız hangi soruları so- Muhteşem bir şey, bir rardmız? En çok neleri merak ediyorsunuz? Elbette, cevabını merak ettiğimiz pek    ؛*Cal Sagyn
çok soru bizler için cevapsız kalacaktır. Öte yandan insanlık cevaplaması imkânsız gibi gözüken pek çok soruya yanıtlar bulabilmiştir: Güneşin merkezinde sıcaklık kaç derece? Yerkürenin merkezinde ne var? Gökyüzündeki yıldızlar bize nekadar uzaklıkta? Niçin güneş sistemimizdeki gezegenler yuvarlak da patates gibi biçimsiz değil? Niçin dünyanın kimi yerleri çölken kimi yerleri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarıyla kaplı? Hücrelerimizin içinde neler oluyor? Beynimiz nasıl çalışıyor? Bu ve bunun gibi cevaplanması imkânsızca zor gözüken yüz binlerce soruyu cevap-lamaya çalışırken en güvenilir kılavuz bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntem sorduğumuz sorulara gitgide daha geçerli cevaplar bulmamızda bize yardımcı olur,
İlk ünitede bilimin ne olduğunu ana hatlarıyla gördük. Bu ünitede psikolojik araştırma metodlarının temelini oluşturan bilimsel yöntemi daha yakından ele alacağız ve psikolojinin kullandığı araştırma yöntemlerini gözden geçireceğiz. Aynı zamanda bilimsel sürecin işleyişini de göreceğiz. Psikolojik araştırma yöntemlerini ve bilimsel sürecin işleyişini iyice anlamak bir yandan bilim insanlarının nasıl çalıştığı hakkında bize bir fikir verirken bir yandan da bize sunulan bilgileri daha bilinçli değerlendirmemize yardımcı olacakdır.