Filozoflar

Bilim Sözleri Bilime Dair Filozof ve Bilim Adamlarının Sözleri -2

Bilim için akıl, ahlâk için vicdan gerekir. İman aklın ve vicdanın doğrusudur.
Conficius

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.
İbni Sina

Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçeğin bir diğerine bağımlılığıdır.
Thomas Hobbes

Duyguların avantajı şudur ki bizi yolumuzdan saptırırlar; bilimin avantajıysa duygusal olmamasıdır.
Oscar Wilde

Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır.
George Henry Lewes

Fiziksel bilimlerle ilgili olarak edindiğim hiçbir bilgi, elem ve ıstırap anında, maneviyatın cahili olmama karşı benim için bir teselli unsuru olmayacaktır. Ama maneviyatla ilgili ilmim, fiziksel bilimlerin cahili olmama karşı benim için daima bir teselli unsurudur.
Blaise Pascal

Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin?
F.Bacon

Bilim, bütün dünyanın malıdır; milletlerin sınırlarını tanımaz.
Goethe

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.
Goethe

Bilim, hızla geçip giden hayatın tecrübelerini bize kısa zamanda kazandırır.
A. Puşkin

Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı .
Karl Marx

Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
Mahatma Gandhi 

Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.
Henri Poincaré

Her bilimsel gerçek, üç aşamadan geçer. Önce insanlar onun İncil’le çeliştiğini söyler.Sonra daha önce zaten keşfedilmiş olduğunu söylerler.Son olarak da ona zaten inandıklarını söylerler.
Louis Agassiz

Bilim, doğanı edebiyat-sozlugu/kitap_eski_” 128″ 172″ n nihai gizemini çözemez çünkü biz, çözmeye çalıştığımız gizemin bir parçasıyız.
Max Planck

Koyun nedir? Şu basit soru biliminsanlarının aklını yüz yıldan uzun bir süre meşgul etmeye yetti, daha uzun yıllar edecek.
Philip Ball

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir.
S.Eriugena

Evrendeki her bir yıldızın akşam saat 11.30’da nerede olacağını her gökbilimci tahmin edebilir. Ama genç yaştaki kızının nerede olacağı konusunda asla böyle bir tahminde bulunamaz.
James Truslow Adams

Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.
John Dewey

Sanat benim; bilim biziz.
Claude Bernard

Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir.
Emerson

Bilim gerçeğin edebiyatıdır.
John Billush

Bilime Dair Filozof ve Bilim Adamlarının Felsefik Sözleri -1