Nedir ?

Biat, Biat Etmek Nedir Ne Demektir Anlamı

Biat, Bey’at


Biat
, Bey’at (A.). Asıl mânası mübadele akdidir. Sonraları devlet reisine itaat ve sadakati bildiren ve el sıkma suretiyle yapılan ahitleşmeyi ifade etmiştir.

İslâm tarihindeki ilk biat hadisesi Akabe (geçit) diye adlandırılan yerde Hz. Peygamber’in Medinelilerle yaptığı antlaşmalardır. Bu görüşmelerin ikincisinde Medineli 12 müslüman şu yemini etmişti:

“Refahta olduğu kadar sıkıntıda da, sevinçte olduğu kadar üzüntüde de dinlemek ve itaat etmek başta gelir. Seni kendi nefsimizden üstün tutacağız. Ve emir ve kumanda hangimizde olursa ona muhalefet etmeyeceğiz. Allah yolunda kimsenin ayıplamasından korkmayacağız. Allah’a asla şirk koşmayacağız, hırsızlık yapmayacağız, zina etmeyeceğiz, çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, iftirada bulunmayacağız, doğru işte Peygamber’e karşı gelmeyeceğiz.”

Hz. Peygamber de şu cevabı vermişti :

“gayet yemininizi yerine getirirseniz, mükâfatınız Cennet’tir, herhangi bir hususu ihmal ederseniz ceza vermek veya affetmek Allah’a aittir”

Son görüşmede Hz. Peygamber Medinelilere İslâm’ı izah ettikten sonra

“Kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korumak üzere size elimi veriyorum” buyurmuş ve “Evet, şüphesiz; seni hakikatle birlikte gönderene yemin ederiz ki, biz himayemiz altındakileri nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız.”

cevabını almıştı. Bu bîatta, Hz. Peygamber’le kafiledeki kadınlar da su dolu bir kap içerisine ellerini sokarak biatlaşmışlardı. Bu hadise, Bîatü’n-nisâ (kadınlar bîatı) olarak anılmıştır. Medine devrinde vukubulan Bîatü’l-Rıdvân, Hz. Peygamber, Hendek savaşından Mekke’ye yöneldiği ve Mekkelilerle, Hudeybiye’de, antlaşma yolu aradığı sırada gerçekleşmişti. Müşriklerin müslümanlara karşı düşmanca niyetlerini açıklamaları üzerine Hz. Peygamber arkadaşlarını Rıdvân adı verilen ağacın altına toplamış ve onlardan ölünceye kadar savaşacaklarına dair söz almıştı. Bîatü’l-Rıdvân denen bu olayın hatırası şu âyetlerle yüceltilmiştir:

«Allah inananlardan, ağaç altında sana baş eğerek bîat edenlerden and olsun ki razı olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetlerden bahsetmiştir. Allah, güçlüdür, hakimdir.” (Feth suresi/18-19).

Dört halife devrinde ve sonraki İslâm devletlerinde halkın ileri gelenlerinin halifeye itaatlerini bildirmesine de bîat denmiştir. Bu bîat törenleri özellikle İslâm imparatorlukları zamanında çok şaşaalı olurdu.

 

İlgili Makaleler