Ana Sayfa Felsefe Yazıları Bilim Beton Çatlaklarını Tamir Eden Mucize Bakteri: Bacillafilla (Bilim ve Yaşam)

Beton Çatlaklarını Tamir Eden Mucize Bakteri: Bacillafilla (Bilim ve Yaşam)

0

Beton Çatlaklarını Tamir Eden Mucize Bakteri: Bacillafilla

bilim-3/betoncatlaklari_” 289″ 214″ En iyi inşa edilmiş yapılarda bile zaman içinde çatlaklar oluşur. İnşaat mühendisleri binaları sağlam ve dayanıklı olmaları için demir iskeletler ile güçlendirirler. Fakat deprem, yağmur gibi doğa olayları ile betonlarda oluşan çatlaklar binaların güvenliğini tehdit etmeye devam ederler. Bu çatlakların tamir edilmesi ise büyük miktarlarda para ve zaman gerektirir. Oysa BacillaFilla adlı bir bakteri, betonu onarma görevini fazla masraf ve zaman gerektirmeden gerçekleştirebilmektedir.

Bakteriler, bitkilerden ve hayvanlardan farklı olarak hızlı çoğalan ve biyokimyasal etkileri bakımından canlılar aleminin dengesini sağlamada çok büyük önem taşıyan bir grubu oluştururlar. Hemen hemen her yerde yaşayabilirler. Bu nedenle de herhangi bir tür organizmadan çok daha fazla sayıdadırlar. Bu canlılar, dünyanın en fazla sayıdaki üyeleridir. Tüm ekosistem, bakterilerin faaliyetlerine bağlıdır ve bakteriler insan yaşamını da pek çok şekilde etkilemektedirler. Nitekim hastalıklara sebep olmalarının yanısıra fotosentez, fermantasyon, azot döngüsü ve yeryüzündeki demir yataklarının çözünmesi gibi pek çok yararlı faaliyetlerde bulunurlar. Son yıllarda bakterilerin yeni bir yararı daha bulunmuştur. Bu bakteri, betonlardaki çatlakları tamir eden “BacillaFilla”dır.

 

BacillaFilla Çatlakları Nasıl Onarır?

“BacillaFilla” betonarme yapılarda oluşan çatlaklar içinde çoğalan ve bir çeşit yapıştırıcı üreterek çatlağın kapanmasını sağlayan bir bakteri türüdür. Ancak bu bakteri türü gerçekte Yüce Allah’ın yarattığı özellikleri yapısında taşıyan “Bacillus subtilis” adlı bir bakterinin genlerinin değiştirilmesi ile üretilmiştir. Bacillus subtilis toprak, su, hava ve çürüyen bitkiler gibi ortamlarda doğal olarak bulunan bir bakteridir. Uygun ortam koşullarında lifli bir yapı oluşturarak çoğalırlar. İşte beton çatlaklarının kapatılmasında bakterinin ürettiği bu lifli yapıdan yola çıkılmıştır.

Genetik olarak değiştirilmiş BacillaFilla, betonlardaki çatlaklarda adeta yüzer gibi hareket eder. Beton içine yerleştikten sonra, betonun pH’ı ile etkileşime girerek çimlenmeye başlar. Daha sonra kalsiyum ve karbonat karışımı olan ipliksi bakteri hücreleriyle birleşerek, yapışkan bir madde üretir. Çimlenen bakteriler, betondaki çatlakları sararak hızla tırmanırlar ve çatlağın sonuna ulaştıklarında kümeler oluştururlar. Bu aşamada hücreler 3 tipte farklılaşırlar ve üç farklı kalsiyum karbonat kristal türüne; yani çatlakları tamir etme özelliğine sahip özel bir beton yapıştırıcısına dönüşürler. Bu 3 hücre yani,

  • Kalsiyum karbonat kristalleri üreten tür,
  • Lifleri kuvvetlendirerek örgü şeklinde hareket eden hücre,
  • Yapıştırıcı üreterek boşluğu dolduran hücreler.

Tıpkı bir duvar ustası gibi çalışıp duvarı tamir ettikten sonra betondan uzaklaşınca genetik yapısından dolayı kendi kendisini yok eder.

Bu konuda şunu düşünmemiz gerekir. Çünkü bu yeni bilimsel gelişme aslında, Yüce Rabbimiz’in muhteşem yaratma sanatını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Çünkü söz konusu araştırmada genetik yapısı değiştirilerek kullanılan, doğada zaten var olan, Yüce Rabbimiz’in kusursuz bir biçimde yaratarak toprağa yerleştirmiş olduğu bir bakteri türüdür. Bilim adamları zaten yaratılmış olan bu canlıyı kullanarak adeta bir duvar ustası gibi görev yapan bir bakteri çeşidi elde edebilmişlerdir. Rabbimiz’in yarattığı ve doğada hazır bulunan bu bakteri çeşidi olmasa hiç şüphesiz ki böyle bir sonuç asla elde edilemezdi.

Diğer taraftan genetik kodunda her ne değişiklik yapılırsa yapılsın sonuçta bu değişiklik bakteriye bir beyin, plan yapıp sonuca ulaşma ya da düşünme kabiliyeti ya da bir laboratuvar gibi çalışarak son derece kompleks bir madde üretme becerisini vermemiştir, asla da veremeyecektir. Zira genetik yapısı her ne olursa olsun, hiçbir şuuru ve aklı olmayan bir bakterinin kendi kendine ya da tesadüflerin eseri olarak duvarı tamir edecek kompleks bir yapıştırıcıyı üretmesi asla mümkün değildir.

Bakteriyi, bu maddeyi üretme ve bunu faydalı bir şekilde kullanma özellikleriyle birlikte yaratan kainattaki her canlıyı kusursuzca ve sahip oldukları muhteşem özellikleriyle birlikte var eden Yüce Rabbimiz’dir.

Bu önemli gerçeği bir ayette her türlü yaratmayı bilen ve üstün güç sahibi olan Rabbimiz Allah şöyle haber vermektedir:

“O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24)

BacillaFilla Yüce Allah’ın Bedi (Örneksiz Olarak Yaratan) İsminin Tecellilerinden Yalnızca Biridir

Ne kadar yetenekli, ne kadar zeki olursa olsun bir insanın keşfedebileceği bir yenilik, düşünebileceği farklı bir fikir ancak o güne kadar öğrendikleri ve çevresinde gördükleriyle sınırlıdır. İnsan yeryüzüne beş duyu ile gelmiştir ve bu duyuların dışında altıncı bir duyuyu tahayyül etmesi bile mümkün değildir. Üstelik sahip olduğu duyuları da ancak kısıtlı olarak kullanabilmektedir. Örneğin belirli bir renk tayfını görebilmekte, belirli frekanslardaki sesleri duyabilmektedir. Dolayısıyla yeryüzünde var olmayan bir şeyi düşünmesi, keşfedebilmesi, akledebilmesi Allah dilemediği müddetçe asla mümkün değildir.

Nitekim bugün bilimsel keşiflerin bir kısmını incelediğimizde, insanların pek çok konuda doğada gördükleri canlıları ve bunların arasındaki kusursuz sistemleri, kendilerine örnek aldıklarını görürüz. Örneğin yunusların burun çıkıntısı, modern büyük gemilerin pruvasına model olmuştur. Radarların çalışma prensibi yarasaların ses dalgaları yayarak çalışan algılama sistemi ile aynıdır. BacillaFilla da bu örneklerden biridir.

Yüce Allah’ın ilmi sınırsızdır. İnsanın çevresinde görebildiği ve göremediği herşeyi Allah örneksiz olarak yaratmıştır. Kainatın, galaksilerin, gezegenlerin, canlıların, hatta tek bir hücrenin olmadığı bir zamanda Allah’ın dilemesi ve ‘Ol’ demesiyle, atomlardan, moleküllerden, hücrelerden, canlılardan, gezegenlerden, yıldızlardan, galaksilerden oluşan kusursuz bir sistemi oluşturmuştur. İnsanların binlerce sene sonra keşfedebildikleri mikro dünyadan, ancak 20. yüzyılda haberdar olunan gök cisimlerine kadar herşey Allah’ın var ettiği sistemlerdir ve O’nun belirlediği kanunlara tabidir. Allah hiçbir örnek yokken evreni ve içindeki her ayrıntıyı meydana getirmiştir. Allah’ın herşeyi yaratan olduğu bir ayette şöyle haber verilmektedir:

“Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117)

BacillaFilla Gelecekte İnşaat Teknolojisinde Kullanılabilir

BacillaFilla inşaat mühendislerinin gelecekte binaların inşaatı ve onarımında kullanacakları önemli bir organik yapı malzemesidir. Çünkü enerji tasarrufu, kusursuz işlevsellik, sağlamlık gibi mimari bir tasarımda olması gereken özellikler bu canlıda mevcuttur. BacillaFilla’nın inşaat teknolojisinde faydalı olacak özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Deprem sebebiyle hasar görmüş binaların duvarlarını tamir etmede kullanılabilir.
  • Betonla aynı kuvvette sertleşen BacillaFilla, inşası pahalı olan yapıların ömrünün uzatılmasını sağlayabilir.
  • Çevreye katkı sağlayabilir. Bu ekonomik yönden olduğu gibi, çevre kirliliğini azaltma yönünde de olabilir. Çünkü insanların ürettiği betonların yapımı sırasında atmosfere %5 oranında karbondioksit karışmaktadır.

Bütün bunlar bize, Allah’ın tüm bunları insanların öğüt alıp düşünmeleri için yarattığını bir kez daha gösterir. Kuran’da şöyle buyrulmaktadır:

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek Yücesin, bizi ateşin azabından koru.” (Al-i İmran Suresi, 190-191)

kaynak:bilimdunyasi.net