Bernhard Waldenfels – Fenomenolojiye Giriş

34

Bernhard Waldenfels – Fenomenolojiye Giriş

(Kitapta
çok fazla gevezelik var
)

Fenomenoloji, felsefede araştırma olanağının
keşfidir.

I.
Fenomenoloji idesi

Fenomenoloji kelimesi (…) bilimsel gündelik
hayatın bir parçasıydı ki, ‘fenomenlerin’ tasvirini teorik bir açıklamanın
karşısına koymak söz konusu olunca kullanılırdı.

…ister bir algı, pratik bir karar olsun,
ister aşk ve nefret, sevgi ve hüzün olsun yönelimsel edim, kendisinden
hareketle bir şeyle şöyle veya böyle ilişkilenen bir yaşantı olarak belirlenir.

Fenomenoloji, neyi konu edinir acaba?
Pozitif bakılırsa şeylerin kendilerine geri dönüş ne anlama gelir?

…şeyin bizatihi kendisinin bakışından* başka
hiçbir kaynaktan geliştirilemeyeceği anlamına gelir geri dönüş. Bilgi,
başlangıçtaki sezgisel-görme uzaklığından “mutlak yakınlığa” kadar götüren bir
hareketten başka bir şey değildir.

II.
Rejyonal ontolojiler

Max Scheler

Roman Ingarden

III.
Transandantal bilinç fenomenolojisi

Husserl’in ‘indirgeme’ diye nitelediği şey,
kendini gösteren ne ise onun, kendini nasıl gösteriyorsa o tarz ve biçime geri
götürme anlamına gelir.

IV.
Yaşama dünyası ve tarih

V.
Kırılmaya uğrayan Fenomenoloji

(Almanya,
Belçika, Hollanda)

VI.
Martin Heidegger’in

Fenomenolojiden
geçen yolu

Heidegger (…) Husserl’in şey bağlamlarını
sonunda yine transsendental bilince dayandırmasını uygun bulmadı.

1925 tarihli derslerinde Husserl’in
yönelimsellik idesiyle bilinç alanını bertaraf etme, intentio ve intentum’un
[yol ve hedefin, yönelim ve yönelmiş olmanın] apriorisinde nesnel bir aprioriyi
yeniden kazanma, ifade tarzları ve ifade hakikatlerini görmenin ön yüklemsel
sferine doğru geri izleme tarzı ve şeklini Fenomenolojinin büyük keşfi olarak
alkışladı.

Husserl’i şeylerin varlığını gerçek anlamda
sorgulamadığı gerçeğiyle suçlar

Heidegger’e göre Husserl kartezyen felsefeye
ve bunun dışında, varlığı ‘mevcudiyet’ olarak düşünen metafiziğe tutuklu kalır.

VII.
Vücutsal varoluş fenomenolojisi (Fransa)

Sartre

Merleau-Ponty

Levinas

Ricoeur

VIII.
Yaşamın yeni bilimi olarak Fenomenoloji (İtalya)

IX.
Dil ve toplum bağlamında Fenomenoloji (Anglo-Sakson ülkeler)

X.
Bilimsel alanlarda Fenomenoloji

XI.
Marksist çevrede Fenomenoloji

XII.
Kendi sınırlarına dayanmış Fenomenoloji

Einführung
in die Phänomenologie

Türkçeleştiren: Mesut Keskin

Avesta Yayınları

2010, İstanbul

Önceki İçerikAhmet İnam – Edmund Husserl Felsefesinde Mantık
Sonraki İçerikHeidegger & Eugen Fink – Heraclitus Üzerine Dersler