Bernardo Tasso Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

TASSO, Bernardo (1493-1569)

İtalyan şair ve devlet adamı. Romans ve destan geleneklerini birleştiren uzun şiiri Amadigi ile tanınmıştır.

11 Kasım 1493’te Bergamo’da doğdu, 5 Eylül 1569’da Ostiglia’da öldü. Ünlü şair Torquato Tasso’ nun babasıydı. Yaşamının büyük bölümünü soyluların hizmetinde kâtiplik, diplomatlık gibi görevlerde geçirdi. Uzun yıllar hizmetinde çalıştığı Salerno Prensi Ferrante Sanseverino ile birlikte Napoli dışına sürülünce oğlunu da yanına alarak Venedik’e, Ferra-ra’ya ve Roma’ya gitti. Karısının 1556’daki ölümünden sonra gene oğluyla birlikte Pesaro’ya geçti. Daha sonra yerleştikleri Urbino’da dük II. Guidobaldo’nun sarayına girdi. Yaşamının son yıllarını Milano Dükü Guglielma Gonzaga’nın hizmetinde geçirdi ve onun tarafından Ostiglia valiliğine getirildi.

Bernardo Tasso’nun başyapıtı 1560’ta yayımlanan ve yüz kantodan oluşan destan türündeki şiiri Amadigi’Air. Konusunu 1508 tarihli İspanyol şövalye romanı Amadis de Gaule’dan alan yapıt, romans geleneğinde olduğu gibi, bir aşk öyküsü ile onun çevresinde gelişen yan olayları içeren episodik bir yapı taşır. Genellikle beş dizeden oluşan kıtalar halinde yazılmıştır. Tasso, Rönesans dönemi İtalyan şairi Ariosto tarzındak romans ile klasik destan geleneğini birleştirmiş, bu özelliği açısından da oğlu Torquato Tasso’nun ünlü yapıtı Gerusalemme liberata’nm (“Kurtarılmış Kudüs”) hazırlayıcıları arasında sayılmıştır. Ayrıca ağıt, eglog, dinsel şiir, od gibi türlerde de ürün vermiş, Petrarca geleneğini sürdüren soneler yazmıştır. Sayısı elli beşi bulan odları Latin edebiyatının ustalarından Horatius’un tarzında yazılmış ilk özgün İtalyanca şiirler sayılır. Tasso Amadigi’dekı yan olaylardan birini ayrı bir kahramanlık şiiri içinde işlemiş, ölümü nedeniyle yarım kalan bu yapıt oğlu tarafından tamamlanarak 1587’de Floridante adıyla yayımlanmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Amadigi, 1560; Floridante, (ö.s.), 1587.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi