Berâat-ı İstihsal Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. Berâat üstün gelmek, istihsal yeni ayın görünmesi, yağmurun yağması, çocuğun doğarken çığlık atması anlamlarını taşır.