Berâat-ı İstihsal Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

23

Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. Berâat üstün gelmek, istihsal yeni ayın görünmesi, yağmurun yağması, çocuğun doğarken çığlık atması anlamlarını taşır.