Beni Mustalik / Mustalikoğulları Kabilesi, Kimdir, Hakkında Bilgi

38

Beni Mustalik / Mustalikoğulları. Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.

Mustalikoğulları Huzâa’nın bir koludur ve şeceresi Mustalik (Cezîme) b. Sa’d b. Amr b. Lühay (Rebîa) b. Harise (Huzâa) şeklinde olup Kalkaşendi’nin Mustalik”in asıl ismi Cezîme’yi Huzeyme şeklinde yazması doğru değildir. Kaynaklarda “Mustalik” lakabının Cezîme’ye sesinin gü­zelliği ve tizliği dolayısıyla verildiği belirti­lir ve onun Huzâa kabilesi arasında şarkı söyleyen ilk kişi olduğu nakledilir.

Mustalikoğulları, Huzâa’nın başlangıçta Mekke civarında birlikte yaşadığı Cürhüm’e karşı Amr b. Lühay önderliğinde açtığı sa­vaşı kazanarak Mekke ve Kabe’nin idare­sini ele geçirmesinden sonra Kureyş reisi Kusay b. Kilâb’a yenik düşüp şehri terket-mesi sırasında diğer bazı kollarla birlikte kuzeye doğru gittiler ve Mekke-Medine yolu üzerindeki Kudeyd bölgesine yerleş­tiler. Medine’ye yaklaşık 96 mil mesafede bulunan Fur” bölgesi onlara aitti; ayrıca Mekke ile Medine arasında önemli bir li­man şehri olan Râbiğ civarında ve Usfân ile Râhatüferva’da oturuyorlardı. Musta-lik’e ait en önemli su kaynakları Şühde ile Müreysî idi. Ticarî faaliyetlerini daha çok Ukâz panayırında gerçekleştiren kabile Hü-bel’e ve onun yanı sıra İsaf ve Naile adlı putlara tapıyordu.

Câhilİye döneminde yapılan bir savaşta Mustalikoğulları Hüzeyl kabilesini mağ­lûp etmiş ve reislerini öldürmüştü. Buna karşılık Müdlicoğulları ile müttefikti ve Huzâa’nın diğer bir kolu olan Haya ile birlikte Ehâbîş arasında yer alıyordu. Bu ittifak çerçevesinde, Abdülmuttalib’in Mekke ida­resi sırasında şehre hücum eden Benî Bekir b. Abdümenât’a karşı Zâtünekîfteki savunma savaşına katılmış ve kazanılma­sında önemli rol oynamıştı. Aynı şekilde hicretten sonra müslümanlarla müşrikler arasında çatışma çıktığı zaman Huzâa’-nın birçok kolu, önceden Hâşimoğulları ile yaptığı bir dostluk anlaşması sebebiyle Hz. Peygamber’e yakın davranırken Mustalik yine Kureyş’in tarafını tutmuştu.