Ben Nicholson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NICHOLSON, Ben (1894 – 6 Şubat 1982)

İngiliz, ressam. Soyut sanatın İngiltere’de ilk örneklerini vermiştir.

Buckinghamshire’da Denham’da doğdu. Ressam William Nicholson’un (1872-1949) oğludur. Sanatla
ilgili pek çok şeyi babasından öğrendi. 1911 ’de kısa bir süre Slade School’a gitmesinin dışında bir sanat öğrenimi görmedi. 1920’ye değin resmi bir yan uğraş olarak sürdürdü. 1921’de gittiği Paris’te Picasso ve Braque’ın yapıtlarından etkilendi. Bu yıllarda yaptığı natürmort ve manzaralarında Kübizm’in soyutlama yöntemlerinden yararlandı. 1924’te lirik manzara resminden soyutlamaya yönelen Seven and Five Society (Yediler ve Beşler Birliği) adlı gruba katıldı. 1926’da bu kuruluşun başkanı oldu. 1931’de, sonradan ikinci karısı olan B.Hepworth’la tanıştı. H.Moo-re’un da aralarına katılmasıyla bu üç sanatçı aynı atölyeyi paylaşmaya başladılar. Nicholson bu tarihlerde geometrik soyutlamaya ilgi duydu. 1932’de Paris’e gitti, Soyutlama-Yaratma (Abstraction-Creation) grubuna katıldı. 1933’te İngiltere’de Hepworth ve Moore’la birlikte ilk soyut sanat grubu olan Unit I’ı oluşturdu. 1939’da Hepworth’labirlikte Cornwall bölgesinde St.Ives’a yerleşti ve burada toplanan sanatçıların öncüsü durumuna geldi. 1951’de Hepworth’den boşandı. 1956’da I. Guggenheim Uluslararası Resim Ödülü’nü, 1957’deki Sâo Paolo Bienali’nde de (iki yıllık sergi) Uluslararası Resim Odülü’nü kazandı. Aynı yıl yeniden evlendi ve 1958’de İsviçre’ de Ticino’ya yerleşti. 1968’de İngiltere’nin Order of Merit nişanıyla onurlandırıldı. 1971’den sonra yaşamını Cambridge ve Londra’da sürdürdü.

Sanat yaşamının başlarında Kübizm etkisinde resimler yapan Nicholson, 1930’larda yöneldiği geometrik soyutlama anlayışı doğrultusunda, kesilmiş kartonlardan yaptığı alçak kabartmalarla tanınmıştır. Öğecilik’in (Elemantarizm) etkilerinin sezildiği bu yapıtlarının bazılarında açık renkler kullanırken, bazılarını da yalnızca beyaza boyamıştır. Nicholson, figüratif çağrışımlardan tümüyle uzaklaşmamış, soyutlamaya ve soyuta eşdeğerde önem vererek iki türü birlikte ve birbirini zenginleştirecek biçimde kullanmıştır. Soyutu ve soyutlamayı, birlikte ya da ayrı ayrı uyguladığı yapıtlarında kesin dış çizgiler ve karmaşık çizgisel bir ritim anlayışı izlenir.

•    YAPITLAR (başlıca): Beyaz Kabartma, 1934, Tate Galerisi, Londra; 11 Kasım 1947, Fare Deliği, 1947, British Council, Londra; 14 Eylül 1953, 1953; Nisan 1957, 1957, Güzel Sanatlar Müzesi, Boston; Mavi Kaya, 1961, Wad-dington Galerileri, Londra; Haziran 1964 (Rimini ve Urbino Arasındaki Vadi); Saronikos, 1966, Marlborough-Gerson Galerisi, New York; Toskana Kabartması, 1967, Tate Galerisi, Londra.

•    KAYNAKLAR: N.Lynton (der.), Ben Nicholson. Thoughts andQuotations, 1968; H.Read, Ben Nicholson, 1962; W. Schmalenbach, Ben Nicholson, 1959.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi