Belazuri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

Ebü’l-Hasen Ahmed b. Yahya b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî (ö. 279/892-93) Tarihçi, nesep âlimi.