Tarih

Bekir Sami Kunduh Kimdir, Hayatı, Çalışmaları

Bekir Sami Kunduk. Siyaset adamı, Türkiye’nin ilk Dışişleri Bakanı (Kuzey Kafkasya’nın Osetya Bölgesi’nde 1865’te doğdu, İstanbul’da 1933’te öldü).

Galatasaray Lisesinde ve Paris Siyasal Bilgiler Okulu’nda okudu. II. Abdülhamid zamanında çeşitli memuriyetlerde bulundu, 1908’de II. Meşrutiyet’ten sonra da Petersburg Elçiliği’nde bulundu, İçişlerine geçti. Daha sonra Van, Trabzon, Bursa, Beyrut ve Halep valiliklerinde bulundu. Mütareke yıllarında Amasya’dan milletvekili seçilerek Meclisi Mebusan’a giren Bekir Sami, Meclis kapandıktan sonra Anadolu’ya geçti. 4 Eylül 1919 da Sivas’ta toplanan Kongreye de katılan Bekir Sami, TBMM’ye katıldı, TBMM’de birinci ve ikinci icra vekilleri heyetinde Dışişleri bakanlığı yaptı (3 Mayıs 1920-8 Mart 1921). Bu dönemde, 1920’de Moskova’ya giden I. Heyetin başkanlığını yaptı. Ortadoğu sorununu görüşmek üzere Londra’da yapılan konferansta (1921) TBMM’yi temsil etti. İngiltere, Fransa ve İtalya’yla imzaladığı antlaşmaları TBMM onaylamayınca Dışişleri bakanlığından çekildi. 1923 seçimlerinde Tokat milletvekili seçildi. Atatürk’e İzmir’de düzenlenen suikasta adı karıştığından tutuklandı, daha sonra beraat etti. Ancak bu olay kendisini çok üzdüğü için aktif siyasetten 1927’de ayrılıp köyünde sessiz yaşamayı tercih etti. 1933’de İstanbul’da vefat etti.

İlgili Makaleler