Bedia Akarsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0
42

Bedia Akarsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1921) Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felse­fesi konularında çalışmıştır. İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Nötre Dame De Sion’da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde bitirdi (1943). Bir süre Profesör Von Aster’in yanında Wilhelm von Humholdt’ta Dil-Kültür Bağlamı adlı çalışmasının hazırlığını sürdürdü. Aster’in ölümünden sonra çalış­masını Profesör Joachim Ritter’in yönetiminde bitire­rek felsefe doktoru oldu (1953). Daha sonra Heidel-berg Üniversitesi’nde Profesör Hans Gadamer’in derslerine katıldı (1956-1958). 1960’da Max Scheler’ de Kişilik Problemi adlı çalışmasıyla doçent, 1968’de de profesör oldu. Üyesi olduğu Türk Dil Kurumu’n-da felsefe kavramlarının Türkçeleştirilmesi çalışma­larına katıldı.

Akarsu, çalışmalarını özellikle, kültür felsefesi, ahlak felsefesi, dil felsefesi gibi konular üzerinde yoğunlaştırdı. Çağdaş toplumda kadın sorununu işle­di. Atatürk devrimlerinin, felsefe bakımından Türk toplumunda taşıdığı değer üzerinde durarak, yeni bir yorumuna girişti. İlk Çağ’dan Kant’a değin ahlak sorunlarına aranan çözüm biçimlerini, ahlakın ereği­ni, özellikle bilgelerin ahlak anlayışları ile toplum arasındaki karşılıklı bağlantıyı araştırdı. Ahlak Öğre­tileri adlı yapıtında bilgelerin değişik görüşlerini sergiledi.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983