Bedî Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Bedî, emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan demektir.