Bedî Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

36

Bedî, emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan demektir.