Bayrampaşa Deresi Köprüsü Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
40

Bayram Paşa Deresi Köprüsü, İstanbul’da Yenibahçe deresi olarak da anılan dere üzerinde kurulmuş köprü.

Şehrin surları içindeki tek köprü olan bu yapının esas adı ve yapılış tarihi bi­linmemektedir. İstanbul’un ortasından surları geçerek şehre giren ve Aksaray’­da güneye dönerek Marmara’ya dökü­len, eski adı Lykos olan Bayrampaşa de­resinin üzerinde surların iç tarafında ya­pılmış küçük bir köprü idi. Yakınında Ar­pa Emini Mustafa Efendi tarafından vak­fedilmiş bir mescid bulunduğundan üze­rinden geçen yol Arpa Emini Köprüsü sokağı olarak adlandırılmıştır. Halbuki köprünün hemen başında Hoca Attar Ha­lil Ağa (Yenibahçe) Mescidi bulunuyordu. Aslında Tahtakale’de olan bu mescid, Mimar Sinan tarafından aynı yerde Rüstem Paşa Camii’nin yapılması sebebiyle yıktırılarak şehrin bu uzak köşesinde ay­nı adla yeniden kurulmuştur. Ahşap olan mescidin önemli bir özelliği, kitâbesiz iki cepheli ve Edirnekapı’daki Mihrimah Sul­tan Camii’nin temelinden çıkan su ile beslenen büyük bir köşe çeşmesinin üs­tüne oturtulmuş tek şerefeli minaresiydi. Bu mescid ve çeşme, Rüstem Paşa ve Edirnekapı Mihrimah Sultan camile­rinin yapımı yıllarında inşa edildiklerine göre köprünün de o sıralarda, XVI. yüz­yıl ortalarında yapıldığına ihtimal verile­bilir. Köprü ve yanındaki mescid ile çeş­me 1956’da Vatan caddesi yapılırken hiç­bir iz kalmayacak şekilde ortadan kal­dırılmıştır.

Bayrampaşa Deresi Köprüsü tek gözlü olup kesme köfeki taşından yapılmıştı. İki yanında yine taştan yontulmuş korku­luklar vardı. Mimarisi bakımından önemli bir eser olmamakla beraber İstanbul’un içinde tek köprü olduğundan tarihî to­pografya bakımından bir değere sahipti.

Diyanet İslam Ansiklopedisi