Nedir ?

Bayraktar Nedir, Ne Demektir, Ne İş Yapar, Hakkında Bilgi

Bayraktar, Osmanlı askerî teşkilâtında bir bölük veya birliğin bayrağını taşımakla görevli kimse.

“Bayrak tutan, taşıyan” anlamına ge­len bayraktar (bayrakdar), Türkçe bayrak kelimesiyle Farsça dardan (sahip olan) oluşmuştur; çok defa alemdar ve bazan da sancaktar kelimeleriyle aynı anlamda kullanılmıştır.

Osmanlılar’da gerek merkez kuvvet­lerini oluşturan kapıkulu ocaklarından her bölük ve ortanın, gerekse taşra kuv­vetlerinden her birliğin çeşitli renk ve şekillerde bayrakları, buna bağlı olarak bazan bayrakçı da denilen bayraktarları vardı. Yeniçeri ağasının maiyetini teşkil eden ağa gediklilerinden bir görevli, oca­ğın en büyük bayrağı olan İmâm-ı Âzam bayrağını (bk. bayrak) taşır ve kendisi­ne başbayraktar denirdi. Padişahın özel bayraktan olan emîr-i alem (mîrialem) özengi ağalarından olup sarayın yüksek rütbeli görevlilerindendi.

Bayraktar kıyafet olarak ince entari üstüne kırmızı cübbe ile kırmızı şalvar giyerdi. Başına mavi bir külah takar, bu külahın alt kısmına beyaz sarık sarar, ayağına ise çizme giyerdi.

Osmanlı idaresindeki Arnavutluk’ta ba­zı kabile başkanlarına da bayraktar de­nirdi. Bunların mahallî idarede önemli imtiyazları vardı.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler