Baskül Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Baskül nedir? Ağırlığı büyük olan cisimlerin kütlesini ölçmek için kullanılan alet. Çalışma prensibi, büyük kütleyi çok daha küçük kütle yardımıyla dengeleme esasına dayanır. Bu düzen, değişen kaldıraç sistemleriyle gerçekleştirilir. Yaygın kullanım sahası bulan basküllerde iki adet kaldıraç vardır. Birincisi üst kaldıraç, ikincisi alt kaldıraçtır. Bunların dengesi bıçak üzerinde sağlanır. Bu kaldıraçlar bir taraftan baskülün tablasına konan, ağırlığı ölçülmesi istenen cisimle, diğer yandan üst kol üzerinde gezer sabit kütlenin dengelenmesi sonucu çalışır Doğrudan doğruya kayıt yapan, demiryollarında vagonların durdurulmadan tartılması için geliştirilmiş basküller de vardır. Günümüzde göstergeli bakkal terazisinin benzeri, fakat birkaç misli büyüklükte basküller de kullanılmaya başlanmıştır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “baskül” ne demek?1. Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan aygıt.

2. İki kolu sırayla kalkıp inebilen, ortasından ya da uçlarından birine az çok yakın değişmez bir noktaya dayanan kaldıraç. Baskül

kelimenin ingilizcesi: n. weighbridge, weighing machine, platform scale

Köken: Fransızca