Edebiyat Sözlüğü

Basitname Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Basitname

edebiyat-sozlugu/edebiyat kavramlari” 130″ 97″ Türk edebiyatında Dîvan şiirinde, yalın Türkçe ile yazılmış gazellere basitname denir.

Bu tip gazeller Türkî,i basit gazel diye de bilinir.

Bu türde şiir veren şairler Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar pek az kullanmışlardır.

Bu yolu kullananlar şairler arasında Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavlatlı Mahremî ve Şeyh Galib  isimleri sayılabilir.

Örnek:

Düşdi bu gönlüm sana hey sevdüğüm
N’ola yakışsan bana hey sevdüğüm

Çün seve geldi seve gider seni
Bu gönül önden sona hey sevdüğüm

Ayruluk derdi bana bir bun durur
Kim döyer imdi buna hey sevdüğüm

Turmadım uçmak diler gönlüm kuşı
Yüce köşkünden yana hey sevdüğüm

Yüzüni gözler güzel bu uyüzden ay
Giceler kalur tana hey sevdüğüm

Ağzını öpmek ana ol kim senün
Söğme yok yire ana hey sevdüğüm

Cânı dahi bir kez ana hey sevdüğüm

Edirneli Nazmi