Barnett Newman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
185

NEWMAN, Barnett (1905-1970)

ABD’li ressam. Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) akımının ilk temsilci ve kuramcılarındandır.

29 Ocak 1905’te New York’ta doğdu, 3 Temmuz 1970’te aynı kentte öldü. Asıl adı Baruch’dur. Polonyalı göçmen bir ailenin çocuğuydu. Sanat eğitimini 1922-1926 arasında Art Students’ League’de yaptı. 1927’de bir yıl City College’da okudu, Cornell Üniversitesi’nde de lisansüstü eğitim yaptı. Sonra babasının konfeksiyon işinde çalışmaya başladı. Ülkenin geçirdiği bunalımlı yıllar nedeniyle, bu işi ancak 1939’a değin sürdürebildi. Bu sıralarda zaman zaman liselerde sanat öğretmenliği yaptı, bir ara da siyasete atıldı. 1940’ların ortalarında Avrupa’da Kübizm’in, Yapımcılık’ın (Konstrüktivizm) ve Gerçeküstücülük’ ün, ABD’de de toplumsal gerçekçi ve yöresel tavırların kendilerini tükettiği inancına vardı ve önceden yaptığı tüm resimlerini yok ederek mistik bir soyutlamaya yöneldi. Uzun yıllar M.Rothko, William Baziotes (1912-1963) ve R.Motherwell ile birlikte soyut sanatı yaygınlaştırma amacıyla uğraş verdi. Soyut Dışavurumculuk akımının ilkelerini saptayan kuramsal çalışmalar yaptı. Bu düşünceleri yansıtan Tiger’s Ey e adlı dergide yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı. 1950’lerin ortalarında ünlenmeye başladı ve F.Stella, Larry Poons (1937) gibi genç kuşak sanatçılarını etkiledi. 1959’da Kanada’da Saskatchewan Üniversitesi’nde, 1962-1964 arasında da Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Newman, soyut sanata yöneldikten sonra yapıtlarında rengi temel almıştır. Yalınlaştırılmış bir üslupla tek bir imgeden oluşan, tek renkli (monochrome) tuvaller yapmış, bunları bir, iki ince düşey bantla ikiye ya da üçe bölmüştür. Resimleri, Soyut Dışavurumculuksan ayrılarak Renk Alanı Resmi’ni (Color Field Painting) oluşturan sanatçılara öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Sözleşme, 1949, Smithsonian Enstitüsü, Washington D.C.; Adem, 1951-1952, Tate Galerisi, Londra; Siyah Ateş, 1961; Anna’nın Işığı, 1968; Jericho, 1968-1969; Chartres, 1969; Kırmızı, San ve Maviden Kim Korkar.

•    KAYNAKLAR: T.B.Hess, Barnett Newman, 1971; H.Rosenberg, Barnett Newman, 1978.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi