Balta olmak Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

40

Sözlüklerde geçen anlamı : “balta olmak” ne demek?1. Direnerek bir şey istemek, vakitli vakitsiz tedirgin etmek, musallat olmak Cümle içinde kullanımı O kadınlar ihtiyar talebeye balta oluyorlar ve ona azami müsamahayı gösteriyorlar. – Sait Faik Abasıyanık Balta olmak

kelimenin ingilizcesi: to pester, to keep on at, to harass