Balkan Naci İslimyeli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

43

İSLİMYELİ, Balkan Naci (1947) Türk, ressam. Yapıtlarında gerçekliği, insanı ve insan ilişkilerini yalın, ama simgesel bir dil ve fantastik öğelerle yansıtmıştır.

20 Eylül 1947’de Adapazarı’nda doğdu. Ortaöğrenimini Aydın’da tamamladı. 1968’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (şimdi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Resim Bölümü’ne girdi, 1972’de mezun oldu. 1973’te aynı kurumda temel sanat eğitimi asistanı olarak göreve başladı. 1977’de Avusturya’ya giderek Salzburg’da Werner Otte ile taşbaskı (litografi) çalışmaları yaptı. 1978’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi oldu. 1979’da yönetmen Atıf Yılmaz’ın Adak adlı filminde sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1980-1982’de İtalya’da bulundu. Floransa Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden Fernando Farulli ile resim, Prof. S.Vamberi ile sinema ve sahne dekoru üstüne çalışmalar yaptı. 1970’den itibaren kişisel sergiler açtı, pek çok karma sergiye katıldı ve ödüller aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Doktoraya eşdeğer olan sanatta yeterlilik diplomasını 1983 yılında alan sanatçı üç yıl sonra 1986’da resim bölümünde doçent oldu. 1989 yılında New York’a giderek çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yaptı. New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Yakındoğu Merkezi’nin davetiyle 1990 yılında burada çalışmalarda bulunan İslimyeli, 1991’de Fulbright bursuyla Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Konuk sanatçı olarak davet edildiği ABD Hartford Trinity Koleji’nde çalıştı. 1996 yılında profesör oldu. Değişik ülkelerden aldığı davetlerle gittiği yerlerde kısa süreli çalışmalar yaptı. İslimyeli, eğitimciliğinin yanı sıra sanat kitapları, şiir ve öyküler yazmakta sinema ile de ilgilenmektedir. Şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştır. Marmara Üniversitesi’nde kendi adıyla resim atölyesi; yirminin üzerinde de yüksek lisans ve doktora tezi yöneten sanatçı, halen Işık Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Çizgi ağırlıklı, durağan kompozisyonlarında bireyi tarihsel çerçevesi içinde, ayrıntı titizliği ile anlatır. Fantastik çağrışımlı bu dönem resimleri simgesel bir dille oluşturulmuştur. Sonraki yapıtlarında ve özellikle yapıştırma resimlerinde (kolaj), simgesellik daha da belirginleşir, durgun yapıdan, daha gerilimli dikdörtgen planlara geçilir. Biçim ve düzenlemelerinde, Doğu ve Anadolu kültürlerinden ve efsanelerinden esinlenen, anlatımcılığa dayanan bir tavrı vardır. Batı’nm akılcı geleneği ile Doğu duyarlığını birleştirmeyi amaçlamıştır.

1982’den sonraki resimlerinde ise simgesel üslupta arınma, figürde yalınlık, resimsel öğelerin en aza indirgendiği bir anlatım belirmiştir. Perspektif ve mekân duygusu dokularla, zaman kavramı ise birbirinden kopuk figür ve imgelerle yaratılmıştır.