Balın Samsun ve Karadeniz’deki Yeri

Mustafa
Mortaş, Fehmi Yazıcı, Muhammed Dervişoğlu –
Balın Samsun ve Karadeniz’deki Yeri

Türkiye, değişik ve özgün çiçek florasına
sahip olmasından dolayı bal çeşitliliği açısından çok zengindir. Karadeniz
bölgesi ise iklimi, yaylaları, floral çeşitliliği sayesinde arılara ev
sahipliği yapmakta ve Türkiye’nin bal üretimine, bal çeşitliliğine katkıda
bulunmaktadır.

Elde edildiği mevsime, arılar tarafından
toplanan nektarın hangi bitkilerden toplandığına ve mevcut yörenin iklim
durumlarına göre balın bileşimi değişmektedir.

Temel anlamda balın içeriğini
karbonhidratlar, enzimler, su, mineral maddeler, vitaminler, proteinler,
antioksidan maddeler, organik asitler ve aromatik maddeler oluşturmaktadır (s.
351).

Dünyada en fazla kovana sahip olan ve en
fazla bal üretimini gerçekleştiren ülkesi Çin’dir. Kovan başına ortalama dünya
bal üretimi 20 kg olup, bu miktar Çin’de 33, Arjantin’de 40, Meksika’da 27, Kanada’da
64, Avustralya’da 55, Macaristan’da 40 ve Türkiye’de 16 kg’dır (Önalan, 2009).

Muğla ve çevresinde çam, Karadeniz bölgesinde
kestane, Akdeniz bölgesinde narenciye ve diğer bölgelerimizde de çiçek balı
olmak üzere zengin bal çeşitliliğimiz bulunmaktadır.

Dünyada çam balı üretiminin % 90’lık bir
bölümü ülkemizde ve geriye kalan % 10’luk kısım ise Yunanistan’da
üretilmektedir (s. 352).

Doğu Karadeniz Bölgesi % 17,65- 20,82 araığında
bir paya sahip olmuştur. Karadeniz Bölgesinin toplam bal üretim payı ise %
22-26 aralığında gerçekleşmiştir

Samsun’da Terme en fazla bal üretimi
gerçekleştiren ilçe olmakla beraber, sırasıyla Havza ve Bafra ilçeleri bal
üretim miktarı açısından Terme ilçesini takip etmektedir (s. 353).

Mortaş, Mustafa ve Yazıcı, Fehmi ve
Dervişoğlu, Muhammed. (2011), “Balın
Samsun ve Karadeniz’deki Yeri
,” Samsun
Sempozyumu
13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, s. 351-354,
Samsun 2012