Edebiyat

Balım Sultan Şiirleri Nefes

Nefes

 

Biz Urum Abdallarıyız
Maksadımız yârdır bizim
Geçtik ziynet kabasından
Gencinemiz erdir bizim

Dâim kılarız biz zarı
Harceyleriz elden varı
Dost yoluna verdik seri
Mürkirimiz nârdır bizim

Aşk bülbülüyüz öteriz
Râh-ı Hakka yüz tutarız
Mânâ gevherin satarız
Mürşidimiz vardır bizim

İstivâyı gözler gözüm
Seb’almesânidir yüzüm
Ene’l Hakk’ı söyler sözüm
Mi’râcımız dardır bizim

Haber aldık mahkemâttan
Geçmeyiz zâttan sıfâttan
Balım nihan söyler Haktan
İrşadımız sırdır bizim

Balım Sultan

İlgili Makaleler