Baki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

21

Bakî, (ö. 1008/1600) Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.