Bahran Gazvesi/Savaşı Tarihi, Nedeni, Sonucu, Hakkında Bilgi

Bahran Gazvesi, Hz. Peygamber’in Süleymoğulları’na karşı yaptığı gazve.

Hz. Peygamber, hicretin yirmi yedinci ayı başlarında (Cemâziyelevvel 3/Kasım 624), Hicaz bölgesinin maden havzası olan ve Medine’ye 200 kilometrelik bir mesafede bulunan Bahran (bazı kaynakla­ra göre Buhran] bölgesindeki Süleymoğulları’nın (Beni Süleym) müslümanlara kar­şı asker topladıklarını haber aldı. Medi­ne’de yerine İbn Ümmü Mektûm’u vekil bırakarak 300 kişilik bir kuvvetle Bahran’a doğru yola çıktı. Bunu haber alan Süleymoğulları çevreye dağılıp kaçtılar. Bölgede bir süre kalan Hz. Peygamber, karşısında herhangi bir kuvvet göreme­yince on gün süren bu seferden sonra tekrar Medine’ye döndü. Seferin iki ay sürdüğüne dair rivayetler de vardır. Ba­zı kaynaklar bu gazvenin Kureyş’e kar­şı, bazıları da hem Kureyş hem de Benî Süleym’e karşı yapıldığını belirtirler.

DİA