Baha Tevfik Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

BAHA TEVFİK (1881-1914)

Türk felsefeci. Maddeci düşüncenin ülkemizde tanınmasına, felsefe konularının, ahlak sorunlarının bilimsel bir anlayışla tartışılmasına öncülük etmiştir.

İzmir’de doğdu. Ailesi, yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur, ilköğrenimini İzmir’de, yükseköğrenimini İstanbul’da Mülkiye Mektebi’nde bitirdi. Yayıncılığa, yazarlığa başladı. Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütübhanesi adıyla kurduğu yayınevinde kendi yazdığı, Fransızca’dan çevirdiği felsefe yapıtlarını yayımladı. Naci Fikret, Ahmed Nebil, Süleyman Memduh, Faik Şevket gibi arkadaşlarıyla birlikte sürdürdüğü çalışmalarında ve yayınlarında genellikle felsefe, ahlak, toplum sorunlarını işledi. Kısa aralıklarla Hâle, Tenkid, Zekâ, Felsefe gibi adlar altında ülkedeki ilk felsefe dergisini çıkardı. Bu dergide, kendi görüşlerini dile getiren yazıları yanında, Batı düşünürlerinden çevirdiği araştırma ve incelemelere de geniş yer verdi.

Baha Tevfik’in işlediği konular, çağına göre, ülkede pek bilinmeyen, ancak Batı’da geniş tartışmalara konu olup, hızla yayılan deney bilimlerine dayanan ve üretim-tüketim ilişkilerinden, maddeci felsefe akımlarından kaynaklanan sorunlardı. Ludwig Büchner’den çevirdiği Madde ve Kuvvet ile Ernst Haeckel’den çevirip Felsefe Mecmuası’n&a yayımladığı Kainatın Muammaları adlı yazıları, Türk aydınının o dönemde bilmediği, ilgi duymadığı konuları içeriyordu. Deney verilerine dayanmayıp, yalnız soyut kavramlardan kaynaklanan yorumlarla biçimlenen İslam düşüncesinin çağdaş uygarlıkla bağdaşmadığı görüşünü savunması, gerçek, aydınlatıcı gelişmelerin Batı’da bulunduğunu ileri sürmesi, o dönem aydınları arasında özellikle eskiyi tutanların sert eleştirilerine yol açtı.

Önceki İçerikJorge Sanjines Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikKayser Nedir, Ne Demek, Kelime Anlamı, Tarihte Kullanımı, Hakkında Bilgi