Bağlaşık Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

67

Sözlüklerde geçen anlamı : “bağlaşık” ne demek?1. Aralarında anlaşma ya da sözleşme sağlanmış olan (kimse ya da topluluk), müttefik.

2. Sözlü ya da yazılı metinlerin anlaşılabilirliğinin sağlanmasında sözcük, tümce vb. yapısal / dilbilgisel öğelerin (örneğin sözcük, tümce) birbiriyle ilişkili olması Bağlaşık

kelimenin ingilizcesi: adj. allied