B. Traven Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TRAVEN, B. (1890-1969)

Uyruğu bilinmeyen yazar. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak, acımasız bir çıkar dünyasında yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren insanları yansıtmıştır.

5 Mart 1890’da Chicago’da doğdu, 26 Mart 1969’da Mexico City’de öldü. Asıl adı Berick Traven Torsvan’dır. Kendi kendini yetiştirdi, denizcilik, pamuk işçiliği, altın arayıcılığı, sığır çobanlığı dahil, değişik işler yaptı. Uzun süre Latin Amerika’da, 1914’ten sonra özellikle Meksika’da yaşadı. Kimliğini ölene değin büyük bir titizlikle saklı tuttu. Bir ara Norveçli, daha sonra geçmişi karanlık bir Danimarkalı olduğu ileri sürüldü. İnzivaya çekilmiş ABD’li bir denizci olduğu, Bavyera’dan göç ettiği ve soylu bir Alman ailesinden geldiği söylendi. 1928’de ünlü Life dergisi onun kimliğini keşfedip yaşamındaki gizi ortaya çıkarana beş bin dolar ödül vereceğini ilan etti. Ama Traven 1966’da yaptığı ilk basın toplantısında bile kim olduğunu açıklamadı. Almanca yazdığı için Alman asıllı olduğu sanılmaktadır.

Traven yaşamlarını sürdürebilmek için kapitalist düzende, yöneticilerin insan gücünü aşan isteklerini yerine getirmeye çabalayan köylüleri, yoksulluğu ve ölümü kendi gözlemlerinden yola çıkarak büyük bir ustalıkla işlemiştir. D as Totenschiff (Ölüm Gemisi) adlı romanında, anlamsız bürokratik engeller nedeniyle kimliksiz kalan bir denizcinin, bir gemide çok kötü koşullar içinde çalışmasının, giderek zulüm ve baskıya karşı bir yaşam mücadelesine dönüşmesini canlandırmıştır.

Hırs ve aç gözlülüğün anlatıldığı Der Schatz der Sierra Madre (Altına Hücum) 1948’de J.Huston tarafından filme alınmıştır. Yapıtlarını Almanca yazan Traven, insanı olayların içinde, gerçekçi ve eleştirel bir yaklaşımla yansıtmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Die Baumwollpflücker, 1926, (Pamuk İşçileri); Das Totenschiff, 1926, (Ölüm Gemisi, 1970); Der Schatz der Sierra Madre, 1927, (Altına Hücum); Die Briicke im Dschungel, 1929, (“Cangıldaki Köprü”); Der Karren, 1930, (“Araba”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi