Nedir ?

Azot Grubu Nedir, Nelerdir

Azot Grubu

5A grubu özellikleri

  • * Azot grubudurlar
  • * Bileşiklerinde -3 değerliklerini alırlar
  • * Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir.
  • * Sulu çözeltileri asidiktir.
  • * Son yörüngeleri np3 ile sonlanır.